Villkor

A. INGA MINDERÅRIGA

VI FÖRBJUDAR OCH HAR NOLLTOLERANS FÖR ALLA PERSONER UNDER 18 ÅR FÖR ATT TILLGÅNG, ANVÄNDA, ELLER PÅ NÅGOT VÄG SOM ÄNNU HAR NÅGON INVOLVERING PÅ VÅR WEBBPLATS. VÅR WEBBPLATS ÄR ENDAST FÖR VUXNA. OM DU ÄR UNDER 18 ÅR ELLER UNDER ÅLDERET FÖR MAJORITET PÅ NÅGON SITT DÄR DU BOR ELLER SER VÅR HEMSIDA, MÅSTE DU OMEDELBART LÄMNA VÅR HEMSIDA NU. Vi samarbetar regelbundet med alla brottsbekämpande myndigheter. Vi kommer inte att tveka när det är lämpligt att hänvisa överträdelser av dessa krav till lämpliga brottsbekämpande myndigheter. Om du känner till någon faktisk eller möjlig överträdelse av dessa krav, ber vi dig och uppmanar dig att rapportera all sådan kunskap direkt till oss genom att klicka här. Om du på något sätt bryter mot dessa krav kommer du att blockeras av oss på något sätt att använda vår webbplats i framtiden. Se ytterligare diskussion nedan i avsnitt D och på andra håll i dessa villkor.

B. INGEN PROSTITUTION ELLER SEXHANDEL

VI FÖRBJUDAR STRENGT OCH HAR NOLLTOLERANS FÖR VÅRA TJÄNSTER SOM ANVÄNDS PÅ NÅGOT sätt ÖVERGÅNG ATT FÖRETAGA, DELTAGA I, HJÄLPA, STÖD, ELLER LÄMNA NÅGON AV FÖRBINDELSE, SEXTRAFFICKING AV BARN, ELLER SEX TRAFFER.  Varje överträdelse av dessa förbud kommer att resultera i omedelbar avbokning av ditt konto hos oss och du kommer att blockeras från att någonsin använda våra tjänster i framtiden. Vi kommer att samarbeta fullt ut med alla brottsutredningar av någon brottsbekämpande myndighet av någon typ.

C.DITT GODKÄNNANDE AV DESSA VILLKOR

LÄS VÄNLIGT DESSA VILLKOR OCH VILLKOR. DU ÄR BUNDEN AV DEM. Dessa villkor kallas ibland häri som "detta avtal."

Vår webbplats är en interaktiv datortjänst. Genom att besöka vår webbplats eller använda någon tjänst, produkt, programvara eller annan aspekt på vår webbplats (som tillsammans kallas "våra tjänster"), godkänner du att du är bunden av alla bestämmelser som anges i dessa villkor och alla bestämmelser som anges i vårt integritetsmeddelande. Genom att använda våra tjänster ingår ett bindande avtal mellan dig och ICF Tech EU B.V., ett nederländskt företag. Såsom de används i dessa villkor hänvisar orden "Streamate", "vi", "oss" eller "our" till ICF Tech EU B.V. Du kallas "du", "din" i dessa villkor. Varje hänvisning i detta avtal till "vår webbplats" eller "Streamates webbplats" hänvisar till denna StreamateModels webbplats och till någon annan webbplats som ägs av eller är ansluten till Streamate. Om du inte accepterar att vara bunden av dessa villkor måste du lämna vår webbplats nu och inte använda våra tjänster.

Vi kan, efter eget gottfinnande, ändra eller ändra dessa villkor och vårt integritetsmeddelande när som helst. Du samtycker till att vara bunden av sådana ändringar eller ändringar. Du bör regelbundet granska de mest uppdaterade versionerna av dessa villkor och vår integritetspolicy.

D. INGET TILLGÅNG FÖR MINDREÅR OCH INGEN EXPLOITATION AV BARN

Som anges ovan i avsnitt A och någon annanstans i dessa allmänna villkor måste du vara minst 18 år gammal och vara åldersgräns på vilken plats du än är live eller se vår webbplats. Om du inte är 18 år och har majoritetsålder någonstans du bor eller tittar på vår webbplats måste du omedelbart lämna vår webbplats nu och inte komma åt eller använda vår webbplats i framtiden.

Om du är medveten om eller har någon som helst kunskap om handlingar som är eller kan bryta mot något av dessa krav eller åtgärder som på något sätt skulle relatera till det faktiska eller möjliga sexuella utnyttjandet av barn, uppmuntrar vi och ber dig att rapportera all sådan kunskap direkt till oss på terms@streamate.com. Vi kommer inte att tveka när det är lämpligt att rapportera dessa åtgärder eller fakta till lämpliga brottsbekämpande myndigheter. Dessutom kommer varje person som bedriver någon typ av det förbjudna beteendet som diskuterats ovan eller någon annanstans i dessa Allmänna villkor blockeras av oss från att någonsin använda Streamates webbplats i framtiden. Om du deltar i sådant förbjudet beteende kommer användarens konto att stängas och användaren kommer att blockeras från att öppna ett annat konto när som helst i framtiden.

E. KAMPANJER

Vi kan skicka reklam- eller marknadsföringsmeddelanden till dig om du har registrerat dig hos oss. Om du får något sådant e-postmeddelande kommer du att ges möjlighet att avsluta prenumerationen på framtida e-postmeddelanden genom att följa instruktionerna i e-postmeddelandet. Om du annars har några problem angående e-post du får från oss, vänligen kontakta oss genom att klicka här.

Några av våra betrodda partners kan skicka e-post till en registrerad användare för att presentera specialerbjudanden. Vi tillåter dock inte skräppost eller olagliga eller vilseledande e-postmeddelanden som rör vår webbplats. Kontakta oss genom att klicka här om du får sådan skräppost eller vilseledande e-post på något sätt relaterat till vår webbplats. Om vi blir medvetna om ett sådant e-postmeddelande kommer vi att vidta lämpliga disciplinära eller korrigerande åtgärder. Våra disciplinära eller korrigerande åtgärder kan innefatta uppsägning av tjänster, utvisning från vår webbplats, förverkande av betalningar och andra.

F. MOBILTELEFONNUMMER

Om du har gett oss ditt mobilnummer godkänner du din trådlösa operatör (AT&T, Sprint, T-Mobile, US Cellular, Verizon eller någon annan trådlös operatör) att använda ditt mobilnummer, namn, adress, e-post, nätverksstatus , kundtyp, kundroll, faktureringstyp, identifierare för mobila enheter (IMSI och IMEI) och andra abonnentstatusuppgifter, om de är tillgängliga, enbart för att möjliggöra verifiering av din identitet och för att jämföra information som du har gett oss med din profilinformation för din trådlösa operatörskonto under hela affärsförhållandet. Se vårt integritetsmeddelande för hur vi behandlar dina uppgifter. Denna information kan också delas med andra företag för att stödja dina transaktioner med oss och för identitetsverifiering och bedrägeri.

G. FRISKRIVNINGAR

DU GODKÄNNER ATT DITT ANVÄNDNING AV VÅRA TJÄNSTER SKA TA PÅ DIN ENDA RISK. VI LEVERERAR VÅRA TJÄNSTER PÅ EN "AS IS" OCH "SOM TILLGÄNGLIG" GRUND FÖR DIN PERSONLIGA ANVÄNDNING. TILL DET FULLSTA OMFATTET SOM GÄLLER LAGEN, VI OCH VÅRA TJÄNSTEMÄN, DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA, FÖRETAGARE, RELATERADE FÖRETAG, AGENTER OCH ANDRA FÖRETRÄDARE FRISKRIVAR ALLA GARANTIER, UTTRYCKT ELLER UNDERFÖRSTÅTT, I FÖRMÅL MED DIN SERVIC BEGRÄNSADE TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, TITEL, FITNESS FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE, SÄKERHET, INTE-ÖVERTRÄDELSE AV INTELLEKTUELL EGENDOM OCH ANDRA). VÅRA TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS I EN KOMMERSIELT RÄCKLIG GRUND. VI GARANTERAR INTE ATT EN ANVÄNDARE KAN TILLGÅNG TILL VÅRA TJÄNSTER PÅ EN TID ELLER PLATS FÖR ANVÄNDARS VÄL

VI GÖR INGEN GARANTIER ELLER UTFÖRANDE OM NÖJAKTIGHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN I VÅR WEBBPLATS INNEHÅLL ELLER INNEHÅLLET PÅ NÅGRA WEBBPLATSER LÄNGDA TILL VÅR WEBBPLATS.

VI GARANTERAR INTE, GODKÄNNER, GARANTERAR ELLER ANTAR ANSVAR FÖR NÅGRA PRODUKTER ELLER TJÄNSTER ANNONSERADE ELLER ERBJUDANDE AV EN TREDJE PART GENOM VÅRA TJÄNSTER ELLER FÖRVINNAS PÅ VÅR WEBBPLATS I NÅGON ANNONSERING ELLER ANTID. VI KOMMER INTE PART I ELLER PÅ NÅGOT sätt som ANSVARAR FÖR ATT ÖVERVAKA NÅGRA TRANSAKTIONER MELLAN DIG OCH TREDJEPARTSLEVERANTÖRER AV PRODUKTER ELLER TJÄNSTER. SOM I KÖP AV EN PRODUKT ELLER TJÄNST GENOM NÅGOT MEDIUM ELLER I NÅGOT MILJÖ, BOR DU ANVÄNDA DITT BÄSTA DOM OCH TRÄNINGSFÖRSIKTIGHET VAR ANSVARIG.

H. ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

TILL DET FULLSTA OMFATTET SOM GÄLLER LAGEN FRISKRIVAR VI ALLA ANSVAR TILL DIG AV NÅGON TYP ÖVERGÅENDE. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER VI ELLER VÅRA TJÄNSTEMÄN, CHEFER, ÄGARE, STYRELSELEDAMÖTER, MEDARBETARE, MODERBOLAG, RELATERADE FÖRETAG, AGENTER ELLER ANDRA FÖRETRÄDARE ANSVARIGA FÖR NÅGON DIREKT, INDIREKT, HÄNDELIG, SÄRSKILD, KONSEKVENS, ELLER KONSEKVENS, ELLER KONSEKVENS, ELLER KONTAKT BASERADE PÅ GARANTI, KONTRAKT, TORT, ELLER ANDRA RÄTTSLIGA TEORIER OCH VAR OCH INTE RÅDAS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANNA SKADOR ELLER SÅDANNA SKADOR ÄR FÖRSIKTBAR) FRÅN: (1) NÅGRA FEL, FEL ELLER ÅTGÄRDER FÖR OSS PÅ NÅGOT SÄTT SOM ÄR RELATERAT TILL DIN ANVÄNDNING AV VÅRA TJÄNSTER ELLER VÅR WEBBPLATS; (2) NÅGON PERSONLIG SKADA ELLER FASTIGHETSSKADA AV NÅGON NATUR SOM ÖVERFÖRANDE FRÅN DIN ANVÄNDNING AV VÅRA TJÄNSTER ELLER ÅTKOMST TILL VÅRA TJÄNSTER; (3) NÅGON OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV VÅRA TJÄNSTER, SERVRAR OCH / ELLER NÅGON OCH ALL PERSONLIG INFORMATION OCH / ELLER EKONOMISK INFORMATION SOM LAGRAS PÅ VÅRA SERVRAR; (4) NÅGOT AVBRYT ELLER AVSLUTANDE AV ÖVERFÖRING TILL ELLER FRÅN VÅRA TJÄNSTER; (5) NÅGRA BUGS, VIRUS, TROJANHÄSTAR ELLER SÅDAN, SOM KAN ÖVERFÖRAS TILL ELLER GENOM VÅRA TJÄNSTER AV NÅGON TREDJE PART; OCH / ELLER (6) NÅGRA FEL ELLER UTSLÄPP AV NÅGOT SORT OCH NÅGON TYP PÅ NÅGOT SÄTT SOM ÄR RELATERAT TILL VÅRA TJÄNSTER SOM UPPFÖLJS FÖR RESULTAT AV DIN ANVÄNDNING AV INSTÄLLT INNEHÅLL, E-POST, SÄND ELLER ELLER ANNAT TILLGÄNGLIG RELATERAD PÅ NÅGOT SÄTT TILL VÅRA TJÄNSTER.

DU ERKÄNNER SÄRSKILT ATT VI INTE SKAL ANSVARA FÖR INNEHÅLL ELLER DEFAMATORISKA, STÖTANDE ELLER OLAGLIGA UPPFÖRANDEN AV NÄRSTA PARTI OCH ATT RISKEN FÖR SKADA ELLER SKADOR FRÅN FÖREGÅENDE VILJER HELT MED DIG.

DU OCH VI GODKÄNNER ATT NÅGON ORSAK FÖR ÅTGÄRDER SOM UPPSTÅR ELLER RELATERADE TILL VÅRA TJÄNSTER PÅ NÅGOT MÅTE MÅSTE INLEDAS INNAN ETT (1) ÅR EFTER ORSAKEN AV ÅTGÄRDEN. ANNARS ÄR SÅDAN ORSAK TILL ÅTGÄRDER PERMANENT. BÅDA PARTER GODKÄNNER UTTRYCKLIGT ATT FRÅNGA RÄTTEN FÖR LÄNGARE FÖRESKRIFTER.

I. SKADEERSÄTTNING

YDu samtycker till att gottgöra, hålla skadligt och försvara oss och våra befattningshavare, chefer, ägare, aktieägare, styrelseledamöter, anställda, moderbolag, närstående företag, ombud och andra representanter från och mot alla stämningar, anspråk, skador, skyldigheter, förluster , skulder, kostnader eller skulder och utgifter (inklusive men inte begränsat till advokatsalar) på något sätt relaterat till eller som härrör från: (1) din användning av och tillgång till våra tjänster eller användning av ditt konto av någon annan person; (2) ditt brott mot någon bestämmelse i dessa villkor; (3) din kränkning av tredje parts rättigheter, inklusive utan begränsning upphovsrätt, varumärke, patent, annan immateriell rättighet, integritetsrätt eller någon annan rättighet; (4) varje påstående att ditt innehåll orsakade skada på en tredje part; eller (5) varje handling av dig som är försumlig, skadlig eller på annat sätt felaktig. Vi förbehåller oss rätten att på din bekostnad ta exklusivt försvar och kontroll av alla ärenden som är föremål för skadestånd från dig nedan. Denna försvars- och skadeståndsskyldighet kommer att överleva dessa villkor och din användning av våra tjänster.

J. GÄLLANDE LAGAR; MÖTESPLATS; INGEN JURYFÖRSÖK

Dessa villkor och detta avtal ska regleras av och tolkas uteslutande i enlighet med de interna lagarna i staten Washington, USA, utan att verkställa Washingtons principer om lagkonflikter. Sökande kan vara föremål för andra lokala, statliga och nationella lagar. Som en sökande lokaliserad i Europeiska unionen är den exklusiva jurisdiktionen och forumet för alla rättsliga åtgärder eller förfaranden med avseende på dessa Allmänna villkor och detta Avtal eller eventuella frågor relaterade till en domstol i Amsterdam, Nederländerna.

Parterna i detta avtal är överens om att varje part härmed avstår från varje rätt till en juryrättegång. Således, om någon rättegång någonsin inlämnas av någon part i samband med detta avtal eller ämnena här, kommer domstolen att pröva faktiskt i en sådan rättegång och det kommer inte att finnas någon jury i någon sådan rättegång.

K. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Dessa villkor ska utgöra hela avtalet mellan dig och oss som ersätter tidigare avtal, skrivningar eller kommunikationer mellan dig och oss med avseende på de ämnen som diskuteras i dessa villkor. Om någon del eller del av dessa villkor anses ogiltig eller inte kan verkställas, ska den delen eller delen tolkas i enlighet med tillämplig lag för att i största möjliga utsträckning återspegla parternas ursprungliga avsikter och de återstående delarna och delarna ska förbli i full kraft och effekt.

Inget underlåtenhet av oss att genomdriva eller söka åtgärder för överträdelser av någon bestämmelse eller bestämmelse som finns i dessa Allmänna villkor ska betraktas som ett ytterligare eller fortlöpande avstående från en sådan term eller någon annan bestämmelse, och vår underlåtenhet att hävda någon rättighet eller bestämmelse enligt dessa Villkor. och villkor ska inte utgöra något avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.

Du samtycker också till och accepterar att när vi tillhandahåller nya produkter på eller via vår webbplats är din användning av dessa produkter underkastad dessa villkor. Förutom innehåll och tjänster som tillhandahålls av oss, våra dotterbolag och oberoende innehållsleverantörer, kan andra enheter erbjuda innehåll, programvara eller andra tjänster till användare med sina egna villkor och användarpolicyer relaterade till din användning. Underlåtenhet att följa dessa villkor kan leda till att din användning av vår webbplats upphör.

Som nämnts ovan förbehåller vi oss rätten att ändra eller ändra dessa villkor och detta avtal när som helst och utan direkt meddelande till dig. En sådan ändring eller ändring kommer att ske genom att vi placerar den ändrade versionen av detta avtal på denna webbplats. Du bör regelbundet granska denna webbplats för att se om vi har ändrat detta avtal på något sätt. Det sista datumet då detta avtal har ändrats anges tydligt nedan. Din användning av våra tjänster efter sådana ändringar innebär att du godkänner och godkänner sådana ändringar.


Senast ändrad: 21 maj 2021

Mer intressant inlägg

Vald tagg: #all