Hur du slutför verifieringen av adressbevis (POA) på ditt Streamate-konto
poa
poa banner
Streamates POA-verifieringsprocess (Proof of Address) är obligatorisk för alla modeller som samarbetar med oss.

Oavsett om du är en oberoende modell eller om du arbetar för en studio måste du slutföra POA-verifieringen för ditt konto.

POA gör det möjligt för oss att skicka dig betalningar efter att vi har verifierat din identitet. Enligt KYC ("Know Your Customer") internationella finansiella riktlinjer är POA obligatoriskt för oss som företag för att se till att vi skickar pengar till rätt personer. Detta är något som finansinstitut också kräver för att verifiera en persons identitet och kunna behandla deras betalningar.

För att slutföra POA-verifieringen måste du ladda upp ett dokument där din adress anges. Detta ska vara samma adress som du har registrerat när du öppnade ditt modellkonto på Streamate.

När du anger din adress,

se till att den är identisk med den som finns på det dokument som du bifogar. Den adress som anges på beviset för fullmakt behöver inte nödvändigtvis överensstämma med adressen i din legitimation.

Glöm inte

att bifoga ditt adressbevis efter att du har fyllt i formuläret, annars kan vi inte slutföra POA-verifieringen för ditt konto!

Om ditt konto

inte har klarat verifieringen av adressbeviset kommer du inte att kunna ta emot betalningar från Streamate.

Streamate kommer säkert

att behålla betalningarna på ditt konto tills processen för verifiering av adressbeviset är slutförd. Därefter kommer du att kunna ta ut dina pengar när som helst.

Godkännandet av dokumenten kan ta mellan 2 och 5 arbetsdagar.

VANLIGA FRÅGOR

Varför måste jag lämna ett adressbevis?

Denna verifiering är nödvändig eftersom våra kommersiella bankpartners och de finansinstitut som tillhandahåller oss tjänster ber oss att utföra POA för att garantera säkra betalningar. Många andra företag är numera skyldiga att följa denna norm, som är känd som KYC-efterlevnadsprogrammet (Know Your Customer). Detta program syftar till att hjälpa företag och minimera risken för bedrägeri, penningtvätt eller annan olaglig verksamhet i samband med deras betalningar.

Måste jag skicka ett annat dokument som adressbevis förutom mitt ID-kort?

Ja, detta är ett vanligt förfarande som de flesta registreringsprocesser innebär. Vi behöver två dokument som styrker din identitet och din bostad. Verifieringen av adressbeviset är desto mer nödvändig för modeller som bor på en annan adress än den som anges i deras ID.

På mitt konto får jag ett meddelande om att skatt är tillgänglig för USA. Är det normalt?

Meddelandet om skatteinformation för USA visas på varje modells konto, även om modellerna kommer från andra länder.

Är mina bankkontouppgifter säkra om jag delar dem med Streamate?

Absolut, vi kommer inte att dela dina bankkontouppgifter eller någon personlig information med tredje part. Vi behöver ditt bankkonto för att kunna uppfylla våra betalningsskyldigheter gentemot dig.

Jag vill få betalt via mitt företag. Är det möjligt?

Ja, det är möjligt så länge du är kontoinnehavare och även förmånstagare i det företag som du vill få betalt via.

Finns det en alternativ betalningsmetod som jag kan använda för att undvika kontrollen av fullmakten?

Nej, oavsett vilken betalningsmetod du väljer är POA nödvändigt.

Varför är det nödvändigt att ange ett skattenummer för att registrera sig?

Streamate är skyldigt att rapportera inkomster för EU-skapare enligt gällande regler. Vi behöver denna ytterligare information för att hålla ditt konto kompatibelt med EU-lagar och DAC7-skattedirektivet. För att göra detta behöver vi veta ditt giltiga europeiska TIN-nummer eller momsnummer.