Hur adressbevis fungerar på Streamate

Om du bestämmer dig för att ansluta dig till Streamate och öppna ett modellkonto hos oss, finns det olika standardprocesser du måste bekanta dig med. En av dessa är steget av bevis på adressverifiering.Lär dig hur du genomför denna process och varför det är nödvändigt att göra det för att få betald på för dina föreställningar.

Oavsett om du arbetar som en enskild modell eller om du samarbetar med en studio är denna process obligatorisk. Streamate måste kontrollera adressbeviset  för både individer och studior för att kunna skicka betalningar.

Vad är adressbevis?

Adressbeviset eller POA är ett obligatorisk verifieringsförfarande som alla våra modeller måste genomgå för att kunna ta emot pengar från Streamate.Denna process innebär att förse oss med ett giltigt adressbevis som vi måste verifiera för att fastställa din identitet och kunna skicka betalningar till dig.

Varför är adressbevis nödvändigt?

POA är ett vanligt verifieringsförfarande idag. Det hjälper finansiella institutioner som ansvarar för betalningsförfanden att bekräfta identiteten av en person, vilket gör det möjligt för oss att säkert skicka betalningar till respektive personer.

Vilka dokument behöver jag tillhandahålla för POA?

Det finns flera typer av dokument du kan tillhandahålla i detta syfte:

  • räkningar (el, gas, vatten, internet, etc.)
  • telefonräkningar
  • kontoutdrag utfärdat inom de senaste 90 dagarna

Den address som anges i adressbeviset måste överensstämma med den du registrerade på Streamate när du skapade ditt konto. Dessutom ska namnet på den person som anges i POA också  vara detsamma som under vilket modellens konto registreras.

Vad händer om jag inte slutför POA processen?

Om en modell inte tillhandahåller bevis på adress kommer Streamate inte att kunna överföra betalningar till den modellen.Dessa betalningar kommer dock att finnas kvar på modellens konto och han eller hon kommer att kunna få det förfallna beloppet efter att POA-processen är klar.

Var kan jag se om jag slutfört  POA processen ?

Om du vill kontrollera om POA-steget har slutförts eller inte för ditt konto, logga in på ditt konto, gå till den övre delen av instrumentpanelen och där ser du om det finns en anmärkning gälande detta.

Slutsats

POA verifieringar är nödvändiga för att uppflylla internationella Kontroller för Kundkännedom KYC (Know Your Customer) ekonomiska riktlinjer .Denna process är viktig eftersom det ger möjlighet för oss att se till att betalningar skickas till rätt personer. Dessutom tillåter det för oss att upprätthålla goda relationer med våra partners och kunna erbjuda flera betalningsalternativ i framtiden.

Mer intressant inlägg

Vald tagg: #all